Portál autobusových zastávok
  
  
Informácie pre dopravcov
  

  

Pomôcky pre tvorbu CP na obdobie 2018/2019

 25.9.2018    
  

Pripravili sme pre dopravcov návrh značiek pre tvorbu CP v SR, na obdobie 2018/2019

  

Návrh značiek je rozdelený na dve časti :

  

1. "spoločné" značky

  

2. vybrané najčastejšie používané značky, podľa jednotlivých krajov SR

  

3. program pre kontrolu odosielaných údajov do celoštátneho informačného systému

  

   v tvare JDF na testovacej stránke http://jdf.ciscp.sk/.

  

   Popis postupu je uvedený TU!!

  

  

Pripomienky a námety radi uvítame. Môžete ich zaslať na e-mail: iscpzv@iscpzv.sk

  

  
  

Informácie pre dopravcov na obdobie 2018/2019

  
  

Kontrola prevádzky spojov podľa kalendára na obdobie 2018/2019

 26.9.2018    
  

Pre zjednodušenie kontroly premávania spoja počas platnosti CP 2018/2019

  

majú možnosť dopravci v SR využiť program JDFkal !

  

Jednoduchý postup ako pracovať s programom:

  

1. Stiahnutý súbor dekomprimujte do ľubovolného adresára, napr. D:\JDFkal

  

2. Vygenerujte svojim programom JDF dáta (WinAdo, EDISON, MARS,...). JDF údaje musia byť vo verzii 1.9., alebo 1.11.

  

3. Spustite program JDFKal.

  

4. Vyberte cestu k JDF dávke (dávka nesmie byť zabalená-komprimovaná).

  

5. V preferencii vyberte súbor, ktorý chcete kontrolovať. Program vykonáva kontrolu cez súbor spojdat.txt

  

  alebo  caskody.txt.

  

6. Ak sa Vám nezobrazí kalendár, kliknite vpravo na linka/spoj.

  

POZOR! tento produkt funguje iba na systémoch Windows s nainštalovaným .net framework 3.5 !

  

  

Pripomienky a námety radi uvítame. Môžete ich zaslať na e-mail: iscpzv@iscpzv.sk

  

  
   

Pravidlá pre tvorbu názvu autobusovej zastávky.

 1.1.2019    
  

   Vzhľadom na opakujúce sa nedostatky v tvorbe názvoslovia autobusovej zastávky uvádzame príklad na vytvorenie názvu.

  

  

   Názov autobusovej zastávky sa skladá z jedenástich častí:

  

1.časť : Číslo - poradové číslo zastávky (generuje systém)

  

2.časť : Názov obce - podľa zákona č. 369/1990 Zb.v znení neskorších predpisov. Max. dĺžka 36 znakov

  

3.časť : Miestna časť - podľa zákona č. 369/1990 Zb.v znení neskorších predpisov. Max. dĺžka 36 znakov

  

4.časť : Lokalita - spreňujúce umiestnenie zastávky v obci alebo miestnej časti. Max. dĺžka 36 znakov

  

           V prípade viac slovného pomenovania lokality sa jednotlivé pomenovania neoddeľujú čiarkou.

  

5.časť : Okres - skratka okresu obce podľa pravidiel pre evidenčné čísla vozidiel. Max. dĺžka 2 znaky

  

6.časť : Štát - skratka podľa pravidiel pre medzinárodné označenie štátu Max. dĺžka 4 znaky

  

7.časť : Okres ČR - platí iba pre zastávky na území ČR. Max. dĺžka 2 znaky

  

8.časť : Druh dopravy - druh pravidelnej autobusovej dopravy kde sa zastávka používa, napr.:

  

            PAL - prímestská doprava, DAL - diaľková doprava, MAL - medzinárodná doprava, MHD - mestská doprava

  

9.časť : DPS-X - GPS súradnice v desiatkovej sústave, môže ich byť viac, podľa počtu nástupíšť (stojanov) na zastávke.

  

10.časť : DPS-Y - GPS súradnice v desiatkovej sústave, môže ich byť viac, podľa počtu nástupíšť (stojanov) na zastávke.

  

11.časť : Platnosť - názvu zastávky alebo jej zmeny názvu.

  

Príklad pre názov zastávky v SR :

  
P.č.ČísloObecMiestna časťLokalitaOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.Súradnice GPS-XSúradnice GPS-YPlatnosť
13396PrievidzaKopaniceGorkého ul.PDSK PAL   od 1.1.2019
  

Príklad pre názov zastávky v ČR :

  
P.č.ČísloObecMiestna časťLokalitaOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.Súradnice GPS-XSúradnice GPS-YPlatnosť
18959ZlínŽelechovicekřiž. CZZLMAL   od 1.1.2019
  

Príklad pre názov zastávky v štátoch Európy (okrem SR a ČR):

  
P.č.ČísloObecMiestna časťLokalitaOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.Súradnice GPS-XSúradnice GPS-YPlatnosť
122480ReimsRue André Pingat F MAL   od 1.1.2019
  
  
© Ing. Konôpka, ISCP Zvolen 1998-2019