Portál autobusových zastávok
  
 
Novinky v databáze globálnych zastávok

  

Platnosť nových CP na obdobie 2018/2019.

 24.9.2018    
  

   Platnosť cestovných poriadkov 2018/2019:   9.12.2018 - 14.12.2019 !

  


  

Hraničné prechody na linkách MAL.

 10.4.2017    
  

   Zverejňované údaje o autobusových zastávkach boli doplnené o prehľad hraničných prechodov

  

medzi jednotlivými štátmi Európy, používaných na linkách MAL.

  

  Údaje obsahujú GPS súradnice a štát do ktorého sa, cez hraničný prechod, prechádza.

  

  Hraničné prechody na linkách MAL

  


  

Kontrola JDF formátu.

 7.9.2016    
  

   Firma INPROP, s.r.o. Žilina pripravila pre dopravcov program

  

na testovanie správnosti údajov a nastavenie značiek v datách odosielaných do celoštátneho elektronického informačného

  

systému. Možnosť otestovať Vami vytvorené data je na testovacej stránke JDF Explorera http://jdf.ciscp.sk/.

  

Postup otestovania údajov v JDF formáte.

  

1. Vygenerujte svojim programom JDF data (WinADo, EDISON, MARS, atď. JDF údaje musia byť vo verzii 1.9!!!!

  
   V programe WinAdo je potrebné generovanie vykonať už len novým modulom pre JDF formát,
  
   ktorý si môžete stiahnúť TU !!
  

    Program pre kontrolu značiek používa súbor SPOJDAT.TXT, alebo CASKODY.TXT.

  

    Pre účely kontroly však súbor SPOJDAT.TXT VYMAŽTE !!!

  

2. Vygenerované údaje zbaľte pakovačom ZIP alebo RAR. Vytvoríte tak súbor napr. cp.zip (alebo cp.rar).

  

3. Otvorte testovací program JDF Explorer.

  

4. Pomocou tlačítka "Prochádzet" vyberte svoj súbor údajov.

  

5. Stlačte tlačítko "Načítaj" - čím sa Vaše údaje začnú spracovávať.

  

6. O priebehu spracovania sa vytvára protokol, ktorí sa zobrazí po spracovaní, alebo až po stlačení ponuky v záhlaví

  

   obrazovky "Načítanie dát". Zobrazí sa oznam o priebehu spracovania údajov.

  

7. V ozname o priebehu spracovania sa môžu zobraziť nasledovné informácie:

  

   - "Spracovanie prebehlo OK"

  

   - "Spracovanie dát skončilo s menšími chybami." Najčastejšie sa jedná o chyby v časti "Neznámi dopravcovia"

  

   - tieto chyby vyplývajú najmä z rozdielu v texte názvu dopravcu. Program umožňuje dopravcu opraviť podľa celoštátneho

  

     registra.

  

   Pokiaľ je chyba v zastávkach, jej príčinou môžu byť nasledovné dôvody :

  

     - je to nová zastávka(označená červeným písmom), ktorá nie je evidovaná v registri zastávok. V tomto prípade

  

     zašlite požiadavku na jej zavedenie, na e-mail: iscpzv@iscpzv.sk , a Vaša zastávka bude do 48 hod., po overení

  

     založená do centrálneho registra. Správny názov si môžete overiť priamo v programe alebo si overte správny názov TU!

  

     Potom si opravte údaje o zastavke vo svojom programe a postup overenia môžete zopakovať.

  

     Užívatelia programu WinAdo si môžu aktuálny súbor zastávok - aktualizáciu - stiahnúť > TU!!

  

     - zastávka má nesprávny názov(označená červeným písmom), postupujte podľa predchádzajúceho bodu

  

    - zastávka je z iného okresu SR(ČR, iného štátu)(označená modrým písmom), postupujte podľa predchádzajúcich

  

   - "Spracovanie dát sa neuskutočnilo." V protokole o spracovani si môžete pozrieť dôvody ich nespracovania. 

  

     Najčastejšie sa jedná o chyby v nepovolených značkách alebo v poznámkach pod linkou. Program ponúka možnosť

  

     opravy takto najdených chýb.

  

     Užívatelia programu WinAdo musia pre všetky značky a symboly použiť nastavenie "Generovať význam i platnosť"

  

     a potom exportovať data v JDF formáte.

  


  

Pravidlá pre aktualizáciu zastávok v programe TransOffice - firmy  

7.9.2016
  

1.  Pred spracovaním aktualizačného súboru zaškrtnite v časti "Cestovné poriadky - Nastavenie" položku  Globálne zastávky

2.  Spracujte  aktualizačný súbor z globálnych zastávok.

3.  Pokiaľ nenajdete pri zakladaní novej zastávky  v roletovom menu hľadanú globálnu zastávku,

    zadajte do poľa pre názov zastávky  prvé začiatočné písmená jej názvu  a roletové menu sa aktualizuje.

4.   Vyberte hľadanú zastávku a potvrďte .

  


 

  

Upozornenie na zmenu pri aktualizácii zastávok v programe WinAD ver. 9.23 - firmy Emtest

29.7.2013
  

1.  Pred spracovaním aktualizačného súboru zaškrtnite v časti "Cestovné poriadky - Nastavenie" položku  Globálne zastávky

2.  Spracujte  aktualizačný súbor z globálnych zastávok.

3.  Pokiaľ nenajdete pri zakladaní novej zastávky  v roletovom menu hľadanú globálnu zastávku,

    zadajte do poľa pre názov zastávky  prvé začiatočné písmená jej názvu  a roletové menu sa aktualizuje.

4.   Vyberte hľadanú zastávku a potvrďte .

  


 

  

K dispozícii na stiahnutie je pomôcka pre tvorbu negatívnych značiek na obdobie 2012/2013.

 30.11.2012    
  

Prvú časť pomôcky si môžete stiahnúť TU !

Druhú časť pomôcky si môžete stiahnúť TU !

Fonty pre zápis nových značiek do textu a cest. poriadkov - WINDOWS
Fonty pre zápis nových značiek do programu WinAD firmy Emtest Žilina
Príručka programu WinAD pre tvorbu CP od firmy Emtest Žilina
Update modulu na generovanie JDF formátu pre programu WinAD od firmy Emtest Žilina
Stiahnutý súbor uložte do pomocného adresára a rozbaľte ho. Vytvorený súbor cp_export.ex premenujte na cp_export.exe
a nahradťe ním pôvodný súbor (s tým istým názvom) v adresári WinAD !! Údaje formátu JDF sa vytvárajú vo verzii 1.9 !
  


 

Ku dňu 31.10.211 sa premenovali názvy zastávok, ktoré obsahovali v názve skratku "ObÚ" na "OcÚ",

  

K uvedenému dátumu boli ešte premenované zastávky s názvom "OÚ" na "ObÚ".

  

Celkom bolo premenovaných 558 zastávok. Tieto zmeny boli zapracované do všetkých

  

prehľadov. Všetky premenované zastávky sú uvedené v prehľade zmien ku dňu: 2.11.2011 !

  


V prehľadoch zastávok bolo dňa 3.11.2011 doplnené abecedné triedenie podľa počiatočného

  

písmena názvu obce. Pozrite si : "Prehľad podľa obcí v SR"

  


  

Copyright 1998-2019© Ing. Konôpka, ISCP Zvolen All Rights Reserved.