Portál autobusových zastávok
  
 
Základné informácie pre dopravcov na obdobie 2012/2013

    Pri realizácii ustanovení Vyhlášky č.124/2012 Z.z. sa v dopravnej praxi vyskytujú určité nejasnosti a problémy najmä pri
"transformácii" doteraz používaných značiek na časové vymedzenie premávania jednotlivých spojov a liniek.
    Z výsledkov širšej diskusie v odbornej verejnosti je predložená pomôcky pre konštruktérov cestovných poriadkov u dopravcov,
pre schvaľovacie orgány a v neposlednej miere aj pre jednoduchšiu orientáciu cestujúcich.
 
    Pre zostavenie tejto pomôcky boli použité nasledovné podklady:
- usmerenie RNE EU pre určovanie termínov zmien cestovných poriadkov
- vyhláška Ministerstva školstva SR o stanovení termínov školských prázdnin na škol.rok 2012/2013
    a prázdnin na škol.rok 2013/2014
- vyhláška č.124/2012 Z.z., príloha č.3 o značkách časového obmedzenia a informatívnych značkách

Úprava prevádzky autobusových liniek - vo formáte PDF
(Úprava prevádzky je zostavená, pre lepšiu orientáciu, ešte s použitím pôvodných značiek.)
 
Dopravný kalendár na obdobie 2012/2013 - vo formáte PDF
 
Termíny školských prázdnin na obdobie 2012/2013 - vo formáte PDF
 
Pomôcka pre prevod všeobecných značiek na obdobie 2012/2013(v spolupráci s MDVRR SR) - PDF formát (strana č.1)
 
Pomôcka pre prevod ostatných značiek na obdobie 2012/2013(v spolupráci s MDVRR SR) - PDF formát (strana č.2)

Fonty pre zápis nových značiek do textu a cest. poriadkov - WINDOWS
Fonty pre zápis nových značiek do programu WinAD firmy Emtest
Update modulu na generovanie JDF formátu pre programu WinAD od firmy Emtest Žilina
Stiahnutý súbor uložte do pomocného adresára a rozbaľte ho. Vytvorený súbor cp_export.ex premenujte na cp_export.exe
a nahradťe ním pôvodný súbor (s tým istým názvom) v adresári WinAD !! Údaje formátu JDF sa vytvárajú vo verzii 1.9 !


Copyright 2012©. ISCP Zvolen All Rights Reserved.