Portál autobusových zastávok
  
 
Základné informácie pre dopravcov - obdobie 2018/2019

    V spolupráci s INPROP, s.r.o. Žilina sme pre dopravcov v SR pripravili podklady a pomôcky pre konštruktérov cestovných poriadkov. Tieto podklady vychádzajú z ustanovení Vyhlášky č.124/2012 Z.z. a výsledkov diskusie v odbornej verejnosti. Ich využitie sa predpokladá nielen pre konštruktérov cestovných poriadkov, ale aj pre potreby schvaľujúce orgány a aj pre jednoduchšiu orientáciu cestujúcich.
    Pre zostavenie tejto pomôcky boli použité nasledovné podklady:
- usmerenie RNE EU pre určovanie termínov zmien cestovných poriadkov
- vyhláška č.124/2012 Z.z., príloha č.3 o značkách časového obmedzenia a informatívnych značkách
 

Platnosť cestovných poriadkov pre obdobie 2018/2019:  9.12.2018 - 14.12.2019

Dopravný kalendár na obdobie 2018/2019 - PDF formát
 
Úprava prevádzky autobusových liniek na obdobie 2018/2019 - PDF formát
(Úprava prevádzky je pre lepšiu orientáciu zostavená s použitím pôvodných značiek používaných do 11.12.2012)
 
Termíny školských prázdnin na obdobie 2018/2019 - PDF formát
 
 Návrh spoločných značiek pre CP na obdobie platnosti  9.12.2018 - 14.12.2019 
 
Návrh značiek pre CP na obdobie  9.12.2018 - 14.12.2019  pre kraje BB,ZA,TN
 
Návrh značiek pre CP na obdobie  9.12.2018 - 14.12.2019  pre kraje BA,NR,TT
 
Návrh značiek pre CP na obdobie  9.12.2018 - 14.12.2019  pre kraje KE,PO
 

Copyright 1998-2019 © ISCP Zvolen All Rights Reserved.