Portál autobusových zastávok
  
 
Základné informácie pre dopravcov - obdobie 2019/2020

    V spolupráci s INPROP, s.r.o. Žilina sme pre dopravcov v SR pripravili podklady a pomôcky pre konštruktérov cestovných poriadkov. Tieto podklady vychádzajú z ustanovení Vyhlášky č.124/2012 Z.z. a výsledkov diskusie v odbornej verejnosti. Ich využitie sa predpokladá nielen pre konštruktérov cestovných poriadkov, ale aj pre potreby schvaľujúce orgány a aj pre jednoduchšiu orientáciu cestujúcich.
    Pre zostavenie tejto pomôcky boli použité nasledovné podklady:
- usmerenie RNE EU pre určovanie termínov zmien cestovných poriadkov
- vyhláška č.124/2012 Z.z., príloha č.3 o značkách časového obmedzenia a informatívnych značkách
 

Platnosť cestovných poriadkov pre obdobie 2019/2020:  15.12.2019 - 12.12.2020

Dopravný kalendár na obdobie 2019/2020Kalendár 2019/2020
Úprava prevádzky autobusových liniek na obdobie 2019/2020Úprava prevádzky 2019/2020
(Úprava prevádzky je pre lepšiu orientáciu zostavená s použitím pôvodných značiek používaných do 11.12.2012)
Termíny školských prázdnin na obdobie 2019/2020.Prázdniny 2019/2020
 
 Návrh spoločných značiek pre CP na obdobie platnosti  15.12.2019 - 12.12.2020 
 
Návrh značiek pre CP  kraje BB,ZA,TN  
 
Návrh značiek pre CP  kraje BA,NR,TT  
 
Návrh značiek pre CP  kraje KE,PO  
 

Copyright 1998-2019 © ISCP Zvolen All Rights Reserved.