Zmeny v autobusových zastávkach
ku dňu: 02.10.2019


Stiahnúť ARJ   Stiahnúť ZIP
Por.č. Číslo Obec/mesto Miestna časť Lokalita NázovMHD Okres Štát Poznámka Dopr.sys. Pôvodný názov GPS - X GPS - Y Platnosť 
1 968 Sirník   Stredisko obce   TV   Premenovaná PAL  Sirník,,Jednota 21.8029165 21.8028712 48.5193870 48.5194897 od 15.12.2019
2 979 Viničky   Centrum   TV   Premenovaná PAL  Viničky,,Jednota 21.7420498 21.7421066 48.3984799 48.3984606 od 15.12.2019
3 1369 Kráľovský Chlmec   ZŠ L.Kossutha   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,ZŠ 21.9808824 21.9809199 48.4231188 48.4230467 od 15.12.2019
4 1371 Kráľovský Chlmec   starý cintorín   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,cintorín 21.9769923 21.9769495 48.4273955 48.4274891 od 15.12.2019
5 1857 Oborín   Centrum   MI   Premenovaná PAL  Oborín,,Jednota 21.8847032 21.8837913 48.5445840 48.5439232 od 15.12.2019
6 8165 Viničky   SOŠ   TV   Premenovaná PAL  Viničky,,SOUP 21.7216328 21.7208481 48.3966919 48.3967311 od 15.12.2019
7 9764 Kráľovský Chlmec   Kapušanská   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,STS 21.9791452 21.9776654 48.4303899 48.4305778 od 15.12.2019
8 18023 Sirník   Hlavná č.d.115   TV   Premenovaná PAL  Sirník,,č.d.115 21.7989496 21.7981497 48.5236492 48.5236823 od 15.12.2019
9 18048 Kráľovský Chlmec   nový cintorín   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,VZ 21.9678227 21.9676647 48.4325983 48.4325703 od 15.12.2019
10 18141 Vojany   č.d.168   MI   Premenovaná PAL  Vojany,,rázc.Lykotex 21.9952780 21.9952810 48.5714100 48.5713940 od 15.12.2019
11 18143 Veľké Kapušany   Vojanská cesta   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,MŠ 22.0645912 22.0646126 48.5575487 48.5575125 od 15.12.2019
12 18162 Ruská   pošta   MI   Premenovaná PAL  Ruská,,Jednota 22.1415639 22.1416237 48.5293262 48.5294739 od 15.12.2019
13 18172 Kapušianske Kľačany   OcÚ   MI   Premenovaná PAL  Kapušianske Kľačany,,Jednota 22.1023600 22.1022284 48.5317100 48.5317972 od 15.12.2019
14 18173 Kapušianske Kľačany   Ňarád   MI   Premenovaná PAL  Kapušianske Kľačany,,č.d.53 22.1092960 22.1082784 48.5287840 48.5294597 od 15.12.2019
15 18174 Kapušianske Kľačany   Reformovaný kostol   MI   Premenovaná PAL  Kapušianske Kľačany,,MŠ 22.1150500 22.1151420 48.5298200 48.5299090 od 15.12.2019
16 18175 Kapušianske Kľačany   Močiar   MI   Premenovaná PAL  Kapušianske Kľačany,,č.d.92 22.1211155 22.1207963 48.5309500 48.5309801 od 15.12.2019
17 18176 Veľké Kapušany   Maďarský dom   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,č.d.64 22.0858524 22.0845988 48.5494186 48.5501367 od 15.12.2019
18 18178 Veľké Kapušany   záhradskárstvo   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,drob.prevádzkareň 22.0868230 22.0868220 48.5514840 48.5514690 od 15.12.2019
19 18179 Veľké Kapušany   Zelená č.d.36   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,Agrozet 22.0964881 22.0961429 48.5531146 48.5529151 od 15.12.2019
20 18196 Beša   Porgolát   MI   Premenovaná PAL  Beša,,OcÚ 21.9546280 21.9551680 48.5359510 48.5360150 od 15.12.2019
21 18197 Beša   park   MI   Premenovaná PAL  Beša,,č.d.48 21.9506220 21.9513676 48.5332428 48.5337492 od 15.12.2019
22 18198 Beša   Dolná   MI   Premenovaná PAL  Beša,,č.d.19 21.9485767 21.9484574 48.5325688 48.5325024 od 15.12.2019
23 18204 Veľké Kapušany   Habaduda - čerpacia stanica   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,SC KSK 22.0726707 22.0726680 48.5495791 48.5495925 od 15.12.2019
24 18205 Veľké Kapušany   plynová stanica   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,tranz.plynovod 22.0580557 22.0578193 48.5309051 48.5308482 od 15.12.2019
25 18206 Veľké Kapušany   ZŠ POH   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,ZŠ 22.0699234 22.0696674 48.5561302 48.5561488 od 15.12.2019
26 18207 Veľké Kapušany   Čičarovská č.d.25   MI   Premenovaná PAL  Veľké Kapušany,,č.d.25 22.0668095 22.0669200 48.5520973 48.5521400 od 15.12.2019
27 18264 Bačka   č.d.155 mlyn   TV   Premenovaná PAL  Bačka,,č.d.155 22.0520190 22.0498010 48.4341420 48.4343180 od 15.12.2019
28 19593 Boťany   Hlavná č.d.91   TV   Premenovaná PAL  Boťany,,č.d.91 22.0938716 22.0938796 48.4434315 48.4434489 od 15.12.2019
29 19594 Boťany   Hlavná č.d.34   TV   Premenovaná PAL  Boťany,,č.d.34 22.0900575 22.0899984 48.4479453 48.4479182 od 15.12.2019
30 19595 Boťany   Hlavná č.d.211   TV   Premenovaná PAL  Boťany,,č.d.211 22.0874697 22.0875573 48.4414545 48.4414599 od 15.12.2019
31 19596 Boťany   Hlavná č.d.263   TV   Premenovaná PAL  Boťany,,č.d.263 22.0863325 22.0863337 48.4431341 48.4431513 od 15.12.2019
32 19598 Dobrá   č.d.80   TV   Premenovaná PAL  Dobrá,,č.d.81 22.0277490 22.0277160 48.4132150 48.4133190 od 15.12.2019
33 19599 Dobrá   Bieľská cesta 1   TV   Premenovaná PAL  Dobrá,,meniareň 22.0390973 22.0385159 48.4084314 48.4085244 od 15.12.2019
34 19608 Kráľovský Chlmec   Boľská - hasičská stanica   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,hosp.dvor 21.9698505 21.9697609 48.4363583 48.4362672 od 15.12.2019
35 19609 Kráľovský Chlmec   Horešská č.d.51   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,č.d.51 21.9770065 21.9765964 48.4152441 48.4149675 od 15.12.2019
36 19610 Kráľovský Chlmec   Horešská č.d.97   TV   Premenovaná PAL  Kráľovský Chlmec,,hyd.farma 21.9704565 21.9707465 48.4099119 48.4101605 od 15.12.2019
37 19622 Malý Horeš     TV   Premenovaná PAL  Malý Horeš,,MŠ-Kisgéres 21.9459140 21.9453140 48.3997930 48.3996320 od 15.12.2019
38 19623 Malý Horeš   Onča   TV   Premenovaná PAL  Malý Horeš,Onča,-Kisgéres 21.9606270 21.9606120 48.4000760 48.4000780 od 15.12.2019
39 19624 Malý Horeš   PD   TV   Premenovaná PAL  Malý Horeš,,PD-Kisgéres 21.9591540 21.9590750 48.3937750 48.3937220 od 15.12.2019
40 19625 Malý Horeš   Družstevná 320   TV   Premenovaná PAL  Malý Horeš,,č.d.320-Kisgéres 21.9491660 21.9492180 48.3962420 48.3962900 od 15.12.2019
41 19626 Malý Horeš   Onča 57   TV   Premenovaná PAL  Malý Horeš,Onča,č.d.57-Kisgéres        od 15.12.2019
42 19636 Pribeník   J.Majlátha č.d.268   TV   Premenovaná PAL  Pribeník,,č.d.268 22.0032848 22.0033146 48.3934004 48.3933033 od 15.12.2019
43 19637 Pribeník   Hlavná č.d.92   TV   Premenovaná PAL  Pribeník,,č.d.92 21.9952354 21.9952060 48.3965706 48.3964708 od 15.12.2019
44 19662 Svinice   Hlavná č.d.2   TV   Premenovaná PAL  Svinice,,č.d.2 21.8765575 21.8764857 48.4546529 48.4547399 od 15.12.2019
45 19669 Veľké Trakany   Hlavné námestie   TV   Premenovaná PAL  Veľké Trakany,,Jednota 22.0930899 22.0931320 48.3925974 48.3925141 od 15.12.2019
46 19673 Veľký Horeš   železničná stanica   TV   Premenovaná PAL  Veľký Horeš,,závory 21.9178504 21.9175985 48.3893579 48.3892593 od 15.12.2019
47 19674 Veľký Horeš   Rozvágyaska   TV   Premenovaná PAL  Veľký Horeš,,č.d.89 21.9046646 21.9045924 48.3802091 48.3802119 od 15.12.2019
48 19675 Veľký Horeš   OcÚ   TV   Premenovaná PAL  Veľký Horeš,,Jednota 21.9088944 21.9087123 48.3857153 48.3857004 od 15.12.2019
49 19676 Veľký Horeš   Seniormed   TV   Premenovaná PAL  Veľký Horeš,,PD 21.9211602 21.9208842 48.3918782 48.3917618 od 15.12.2019
50 19681 Vojka   Hlavná č.d.141   TV   Premenovaná PAL  Vojka,,č.d.141 21.9228927 21.9228705 48.4589859 48.4589546 od 15.12.2019
51 19686 Zemplín   Župný dom   TV   Premenovaná PAL  Zemplín,,Jednota 21.8122923 21.8121349 48.4393999 48.4396089 od 15.12.2019
52 19691 Čierna n.Tisou   č.d.19   TV   Premenovaná PAL  Čierna nad Tisou,,č.d.17 22.0937070 22.0937830 48.4179150 48.4178600 od 15.12.2019
53 21488 Malý Horeš   Onča 299   TV   Premenovaná PAL  Malý Horeš,,č.d.299-Kisgéres 21.9596130 21.9595580 48.3965340 48.3965500 od 15.12.2019
54 22740 Veľký Horeš   Centrum   TV   Premenovaná PAL  Veľký Horeš,,č.d.225 21.9146242 21.9138219 48.3874132 48.3869170 od 15.12.2019

Copyright 2019 (c)ISCP Zvolen All Rights Reserved.