Archív aktualizácií
názvov autobusových zastávok
r. 2012 
r.2019
Archív r.2018
Archív r.2017
Archív r.2016
Archív r.2015
Archív r.2014
Archív r.2013
Archív r.2011
Archív r.2010
Archív r.2009
 

Por.č. Dátum zmeny Stiahnú Pozrie PDF
250 16.12.2012 Aktualizácia 16.12.2012 Zmena 16.12.2012 PDF súbor
249 11.12.2012 Aktualizácia 11.12.2012 Zmena 11.12.2012 PDF súbor
248 27.11.2012 Aktualizácia 27.11.2012 Zmena 27.11.2012 PDF súbor
247 21.11.2012 Aktualizácia 21.11.2012 Zmena 21.11.2012 PDF súbor
246 19.11.2012 Aktualizácia 19.11.2012 Zmena 19.11.2012 PDF súbor
245 15.11.2012 Aktualizácia 15.11.2012 Zmena 15.11.2012 PDF súbor
244 14.11.2012 Aktualizácia 14.11.2012 Zmena 14.11.2012 PDF súbor
243 12.11.2012 Aktualizácia 12.11.2012 Zmena 12.11.2012 PDF súbor
242 10.11.2012 Aktualizácia 10.11.2012 Zmena 10.11.2012 PDF súbor
241 09.11.2012 Aktualizácia 09.11.2012 Zmena 09.11.2012 PDF súbor
240 03.11.2012 Aktualizácia 03.11.2012 Zmena 03.11.2012 PDF súbor
239 31.10.2012 Aktualizácia 31.10.2012 Zmena 31.10.2012 PDF súbor
238 24.10.2012 Aktualizácia 24.10.2012 Zmena 24.10.2012 PDF súbor
237 12.10.2012 Aktualizácia 12.10.2012 Zmena 12.10.2012 PDF súbor
236 8.10.2012 Aktualizácia 8.10.2012 Zmena 8.10.2012 PDF súbor
235 28.09.2012 Aktualizácia 28.09.2012 Zmena 28.09.2012 PDF súbor
234 19.09.2012 Aktualizácia 19.09.2012 Zmena 19.09.2012 PDF súbor
233 05.09.2012 Aktualizácia 05.09.2012 Zmena 05.09.2012 PDF súbor
232 14.08.2012 Aktualizácia 14.08.2012 Zmena 14.08.2012 PDF súbor
231 26.07.2012 Aktualizácia 26.07.2012 Zmena 26.07.2012 PDF súbor
230 19.07.2012 Aktualizácia 19.07.2012 Zmena 19.07.2012 PDF súbor
229 29.06.2012 Aktualizácia 29.06.2012 Zmena 29.06.2012 PDF súbor
228 27.06.2012 Aktualizácia 27.06.2012 Zmena 27.06.2012 PDF súbor
227 11.06.2012 Aktualizácia 11.06.2012 Zmena 11.06.2012 PDF súbor
226 22.05.2012 Aktualizácia 22.05.2012 Zmena 22.05.2012 PDF súbor
225 17.05.2012 Aktualizácia 17.05.2012 Zmena 17.05.2012 PDF súbor
224 24.4.2012 Aktualizácia 24.4.2012 Zmena 24.4.2012 PDF súbor
223 23.04.2012 Aktualizácia 23.04.2012 Zmena 23.04.2012 PDF súbor
222 27.3.2012 Aktualizácia 27.3.2012 Zmena 27.3.2012 PDF súbor
221 22.3.2012 Aktualizácia 22.3.2012 Zmena 22.3.2012 PDF súbor
220 28.2.2012 Aktualizácia 28.2.2012 Zmena 28.2.2012 PDF súbor
219 30.1.2012 Aktualizácia 30.1.2012 Zmena 30.1.2012 PDF súbor
218 24.1.2012 Aktualizácia 24.1.2012 Zmena 24.1.2012 PDF súbor

 
r.2019
Archív r.2018
Archív r.2017
Archív r.2016
Archív r.2015
Archív r.2014
Archív r.2013
Archív r.2011
Archív r.2010
Archív r.2009
 


Copyright 1998-2019Š. ISCP Zvolen All Rights Reserved.