Aktualizácie
názvov autobusových zastávok
r. 2016 
r.2019
Archív r.2018
Archív r.2017
Archív r.2015
Archív r.2014
Archív r.2013
Archív r.2012
Archív r.2011
Archív r.2010
Archív r.2009
 

Por.č. Dátum zmeny Stiahnú Pozrie PDF
490 15.12.2016 Aktualizácia 15.12.2016 Zmena 15.12.2016 PDF súbor
489 27.11.2016 Aktualizácia 27.11.2016 Zmena 27.11.2016 PDF súbor
488 25.11.2016 Aktualizácia 25.11.2016 Zmena 25.11.2016 PDF súbor
487 21.11.2016 Aktualizácia 21.11.2016 Zmena 21.11.2016 PDF súbor
486 19.11.2016 Aktualizácia 19.11.2016 Zmena 19.11.2016 PDF súbor
485 17.11.2016 Aktualizácia 17.11.2016 Zmena 17.11.2016 PDF súbor
484 16.11.2016 Aktualizácia 16.11.2016 Zmena 16.11.2016 PDF súbor
483 15.11.2016 Aktualizácia 15.11.2016 Zmena 15.11.2016 PDF súbor
482 14.11.2016 Aktualizácia 14.11.2016 Zmena 14.11.2016 PDF súbor
481 13.11.2016 Aktualizácia 13.11.2016 Zmena 13.11.2016 PDF súbor
480 11.11.2016 Aktualizácia 11.11.2016 Zmena 11.11.2016 PDF súbor
479 08.11.2016 Aktualizácia 08.11.2016 Zmena 08.11.2016 PDF súbor
478 01.11.2016 Aktualizácia 01.11.2016 Zmena 01.11.2016 PDF súbor
477 31.10.2016 Aktualizácia 31.10.2016 Zmena 31.10.2016 PDF súbor
476 28.10.2016 Aktualizácia 28.10.2016 Zmena 28.10.2016 PDF súbor
475 27.10.2016 Aktualizácia 27.10.2016 Zmena 27.10.2016 PDF súbor
474 26.10.2016 Aktualizácia 26.10.2016 Zmena 26.10.2016 PDF súbor
473 24.10.2016 Aktualizácia 24.10.2016 Zmena 24.10.2016 PDF súbor
472 21.10.2016 Aktualizácia 21.10.2016 Zmena 21.10.2016 PDF súbor
471 20.10.2016 Aktualizácia 20.10.2016 Zmena 20.10.2016 PDF súbor
470 19.10.2016 Aktualizácia 19.10.2016 Zmena 19.10.2016 PDF súbor
469 18.10.2016 Aktualizácia 18.10.2016 Zmena 18.10.2016 PDF súbor
468 17.10.2016 Aktualizácia 17.10.2016 Zmena 17.10.2016 PDF súbor
467 14.10.2016 Aktualizácia 14.10.2016 Zmena 14.10.2016 PDF súbor
466 11.10.2016 Aktualizácia 11.10.2016 Zmena 11.10.2016 PDF súbor
465 07.10.2016 Aktualizácia 07.10.2016 Zmena 07.10.2016 PDF súbor
464 05.10.2016 Aktualizácia 05.10.2016 Zmena 05.10.2016 PDF súbor
463 29.09.2016 Aktualizácia 29.09.2016 Zmena 29.09.2016 PDF súbor
462 28.09.2016 Aktualizácia 28.09.2016 Zmena 28.09.2016 PDF súbor
461 26.09.2016 Aktualizácia 26.09.2016 Zmena 26.09.2016 PDF súbor
460 22.09.2016 Aktualizácia 22.09.2016 Zmena 22.09.2016 PDF súbor
459 19.09.2016 Aktualizácia 19.09.2016 Zmena 19.09.2016 PDF súbor
458 14.09.2016 Aktualizácia 14.09.2016 Zmena 14.09.2016 PDF súbor
457 05.09.2016 Aktualizácia 05.09.2016 Zmena 05.09.2016 PDF súbor
456 28.08.2016 Aktualizácia 28.08.2016 Zmena 28.08.2016 PDF súbor
455 26.08.2016 Aktualizácia 26.08.2016 Zmena 26.08.2016 PDF súbor
454 23.08.2016 Aktualizácia 23.08.2016 Zmena 23.08.2016 PDF súbor
453 22.08.2016 Aktualizácia 22.08.2016 Zmena 22.08.2016 PDF súbor
452 17.08.2016 Aktualizácia 17.08.2016 Zmena 17.08.2016 PDF súbor
451 07.08.2016 Aktualizácia 07.08.2016 Zmena 07.08.2016 PDF súbor
450 26.07.2016 Aktualizácia 26.07.2016 Zmena 26.07.2016 PDF súbor
449 25.07.2016 Aktualizácia 25.07.2016 Zmena 25.07.2016 PDF súbor
448 14.07.2016 Aktualizácia 14.07.2016 Zmena 14.07.2016 PDF súbor
447 16.06.2016 Aktualizácia 16.06.2016 Zmena 16.06.2016 PDF súbor
446 02.06.2016 Aktualizácia 02.06.2016 Zmena 02.06.2016 PDF súbor
445 30.05.2016 Aktualizácia 30.05.2016 Zmena 30.05.2016 PDF súbor
444 26.05.2016 Aktualizácia 26.05.2016 Zmena 26.05.2016 PDF súbor
443 16.05.2016 Aktualizácia 16.05.2016 Zmena 16.05.2016 PDF súbor
442 12.05.2016 Aktualizácia 12.05.2016 Zmena 12.05.2016 PDF súbor
441 08.05.2016 Aktualizácia 08.05.2016 Zmena 08.05.2016 PDF súbor
440 02.05.2016 Aktualizácia 02.05.2016 Zmena 02.05.2016 PDF súbor
439 28.04.2016 Aktualizácia 28.04.2016 Zmena 28.04.2016 PDF súbor
438 22.04.2016 Aktualizácia 22.04.2016 Zmena 22.04.2016 PDF súbor
437 21.04.2016 Aktualizácia 21.04.2016 Zmena 21.04.2016 PDF súbor
436 19.04.2016 Aktualizácia 19.04.2016 Zmena 19.04.2016 PDF súbor
435 14.04.2016 Aktualizácia 14.04.2016 Zmena 14.04.2016 PDF súbor
434 13.04.2016 Aktualizácia 13.04.2016 Zmena 13.04.2016 PDF súbor
433 03.04.2016 Aktualizácia 03.04.2016 Zmena 03.04.2016 PDF súbor
432 30.03.2016 Aktualizácia 30.03.2016 Zmena 30.03.2016 PDF súbor
431 22.03.2016 Aktualizácia 22.03.2016 Zmena 22.03.2016 PDF súbor
430 21.03.2016 Aktualizácia 21.03.2016 Zmena 21.03.2016 PDF súbor
429 17.03.2016 Aktualizácia 17.03.2016 Zmena 17.03.2016 PDF súbor
428 11.03.2016 Aktualizácia 11.03.2016 Zmena 11.03.2016 PDF súbor
427 26.02.2016 Aktualizácia 26.02.2016 Zmena 26.02.2016 PDF súbor
426 18.02.2016 Aktualizácia 18.02.2016 Zmena 18.02.2016 PDF súbor
425 17.02.2016 Aktualizácia 17.02.2016 Zmena 17.02.2016 PDF súbor
424 11.02.2016 Aktualizácia 11.02.2016 Zmena 11.02.2016 PDF súbor
423 08.02.2016 Aktualizácia 08.02.2016 Zmena 08.02.2016 PDF súbor
422 03.02.2016 Aktualizácia 03.02.2016 Zmena 03.02.2016 PDF súbor
421 02.02.2016 Aktualizácia 02.02.2016 Zmena 02.02.2016 PDF súbor
420 29.01.2016 Aktualizácia 29.01.2016 Zmena 29.01.2016 PDF súbor
419 28.01.2016 Aktualizácia 28.01.2016 Zmena 28.01.2016 PDF súbor
418 25.01.2016 Aktualizácia 25.01.2016 Zmena 25.01.2016 PDF súbor
417 21.01.2016 Aktualizácia 21.01.2016 Zmena 21.01.2016 PDF súbor
416 21.01.2016 Aktualizácia 21.01.2016 Zmena 21.01.2016 PDF súbor
415 19.01.2016 Aktualizácia 19.01.2016 Zmena 19.01.2016 PDF súbor
414 13.01.2016 Aktualizácia 13.01.2016 Zmena 13.01.2016 PDF súbor
413 11.01.2016 Aktualizácia 11.01.2016 Zmena 11.01.2016 PDF súbor
412 10.01.2016 Aktualizácia 10.01.2016 Zmena 10.01.2016 PDF súbor
411 08.01.2016 Aktualizácia 08.01.2016 Zmena 08.01.2016 PDF súbor

 
r.2019
Archív r.2018
Archív r.2017
Archív r.2015
Archív r.2014
Archív r.2013
Archív r.2012
Archív r.2011
Archív r.2010
Archív r.2009
 


Copyright 1998-2019Š. ISCP Zvolen All Rights Reserved.