Zmeny v autobusových zastávkach
ku dňu: 27.10.2010


Stiahnúť
Por.č. Číslo Názov1 Názov2 Názov3 Okres Štát Poznámka Pôvodný názov
1 2083 Ratkovo   rázc. MT   Premenovaná Krpeľany,,rázc.
2 21395 Spišská N.Ves   Štúrovo nábrežie II. SN   Premenovaná Spišská Nová Ves,,Sídl.Mier Štúrovo nábrežie ll.
3 22670 Spišská.N.Ves   Kaufland SN   Nová  
4 22671 Spišská.N.Ves   ZŠ Nejedlého SN   Nová  
5 22672 Valaská Piesok Potraviny BR   Nová  
6 22673 Graz   Europa Platz   *A Nová  
7 22674 Spišská N.Ves   Štúrovo nábrežie SN   Nová  
8 22675 Spišská N.Ves   Trieda 1.mája Komenského SN   Nová  
9 22676 Spišská N.Ves   Trieda 1.mája Bezručova SN   Nová  
10 22677 Spišská N.Ves   Trieda 1.mája Jilemnického SN   Nová  

Copyright 2010 (c)ISCP Zvolen All Rights Reserved.