Zmeny v autobusových zastávkach
ku dňu: 25.01.2010


Stiahnú
Por.č. Číslo Názov1 Názov2 Názov3 Okres Štát Poznámka Pôvodný názov
1 428 Larissa Nestou Str. *GR Premenovaná Larissa,,travel stop
2 21434 Thessaloniki 26th Oktober Str. *GR Premenovaná Thessaloniki,,26m Okt.&Sapff.1
3 22602 Nitra Palárikova NR Nová

Copyright 2010 (c)ISCP Zvolen All Rights Reserved.