Zmeny v autobusových zastávkach
ku dňu: 28.08.2019


Stiahnú ARJ   Stiahnú ZIP
Por.č. Číslo Obec/mesto Miestna čas Lokalita NázovMHD Okres Štát Poznámka Dopr.sys. Pôvodný názov GPS - X GPS - Y Platnos 
1 22424 Banská Bystrica   Stará Sásová Stará Sásová BB   Obnovená a len MHD MHD  Banská Bystrica,,Stará Sásová 19.1574590 19.1574590 48.7558400 48.7558400 od 01.09.2019

Copyright 2019 (c)ISCP Zvolen All Rights Reserved.