Zmeny v autobusových zastávkach
ku dňu: 23.08.2019


Stiahnú ARJ   Stiahnú ZIP
Por.č. Číslo Obec/mesto Miestna čas Lokalita NázovMHD Okres Štát Poznámka Dopr.sys. Pôvodný názov GPS - X GPS - Y Platnos 
1 12807 Prietrž   Dolný Deberník   SE   Obnovená a premenovaná PAL  Prietrž,,Dol.Deberník 17.4544430  48.6891470 od 02.09.2019
2 12808 Prietrž   Horný Deberník   SE   Obnovená a premenovaná PAL  Prietrž,,Hor.Deberník rázc. 17.4627620  48.6998400 od 02.09.2019
3 16357 Valkovce   rázc.   SK   Premenovaná PAL  Okrúhle,,rázc.Valkovce 21.5458450  49.1649410 od 01.09.2019
4 16417 Ďurďoš   kolónia   VT   Premenovaná PAL  Ďurďoš,,osada 21.5197558  49.0560683 od 01.09.2019

Copyright 2019 (c)ISCP Zvolen All Rights Reserved.