Zmeny v autobusových zastávkach
ku dňu: 22.08.2019


Stiahnúť ARJ   Stiahnúť ZIP
Por.č. Číslo Obec/mesto Miestna časť Lokalita NázovMHD Okres Štát Poznámka Dopr.sys. Pôvodný názov GPS - X GPS - Y Platnosť 
1 8 Banská Bystrica   AS Autobusová stanica BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1595260 19.1595260 48.7325840 48.7325840 od 01.09.2019
2 9 Banská Bystrica   Partizánska cesta čerp.stanica Partizánska cesta čerpacia stanica BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1778830 19.1755310 48.7409590 48.7415770 od 01.09.2019
3 10 Banská Bystrica   SAD SAD BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1817300 19.1829000 48.7419200 48.7420300 od 01.09.2019
4 15 Banská Bystrica   STK STK BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1377260 19.1384600 48.7044490 48.7053700 od 01.09.2019
5 16 Banská Bystrica Jakub Nový Svet Jakub Nový Svet BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1295000 19.1289720 48.7761110 48.7769720 od 01.09.2019
6 17 Banská Bystrica Jakub kostol Jakub kostol BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1384440 19.1385000 48.7661390 48.7661390 od 01.09.2019
7 19 Banská Bystrica Kráľová vrchy   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
8 22 Banská Bystrica   Sládkovičova Sládkovičova BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1331400 19.1325280 48.7208610 48.7195000 od 01.09.2019
9 23 Banská Bystrica Kremnička Jednota   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
10 24 Banská Bystrica Kremnička pamätník   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
11 25 Banská Bystrica   mestský park   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
12 27 Banská Bystrica Kremnička Vozovňa   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
13 28 Banská Bystrica   Medený Hámor   BB   Premenovaná PAL    19.1407390 19.1405910 48.7464680 48.7461700 od 01.09.2019
14 29 Banská Bystrica Podlavice PD   BB   Premenovaná PAL    19.0988600  48.7443900 od 01.09.2019
15 30 Banská Bystrica Podlavice rázc. Podlavice rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
16 31 Banská Bystrica   Nám.Ľ.Štúra Kaufland Námestie Ľ.Štúra Kaufland BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1334760 19.1341000 48.7244680 48.7244900 od 01.09.2019
17 32 Banská Bystrica Rakytovce Jednota   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
18 33 Banská Bystrica Rakytovce RD Rakytovce RD BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1265011 19.1265011 48.6840096 48.6840096 od 01.09.2019
19 34 Banská Bystrica Rakytovce rázc.   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
20 35 Banská Bystrica Šalková Jednota Šalková Jednota BB   Premenovaná PAL,MHD    19.2174610 19.2174610 48.7394260 48.7394260 od 01.09.2019
21 37 Banská Bystrica Šalková hosp.RD   BB   Premenovaná PAL    19.2262900 19.2262900 48.7310200 48.7310200 od 01.09.2019
22 39 Banská Bystrica Šalková mlyn   BB   Premenovaná PAL    19.2039413 19.2039413 48.7357597 48.7357597 od 01.09.2019
23 40 Banská Bystrica Šalková rázc. Šalková rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.2160700 19.2170120 48.7431720 48.7423290 od 01.09.2019
24 41 Banská Bystrica Senica     BB   Zrušená PAL    19.1908950 19.1908950 48.7526630 48.7526630 01.09.2019
25 42 Banská Bystrica Senica Caban   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
26 44 Banská Bystrica Senica cementáreň   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
27 46 Banská Bystrica   Štadlerovo nábr. Štadlerovo nábrežie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1404170 19.1421320 48.7314230 48.7316930 od 01.09.2019
28 47 Banská Bystrica   Strieborné nám. Strieborné námestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1420270 19.1417470 48.7372860 48.7373240 od 01.09.2019
29 51 Banská Bystrica   Uľanská cesta Uľanská cesta BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
30 54 Banská Bystrica   ul.J.Kráľa   BB   Zrušená PAL    19.1396100 19.1396100 48.7326160 48.7326160 01.09.2019
31 57 Banská Bystrica   Tajovského školy Tajovského školy BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
32 58 Banská Bystrica   Zvolenská cesta sever Zvolenská cesta sever BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
33 59 Banská Bystrica   rešt.Mýto   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
34 60 Banská Bystrica   Nám.H.Vajanského Námestie H.Vajanského BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
35 178 Banská Bystrica Uľanka rázc.Špania Dolina Uľanka rázcestie Špania Dolina BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1155280 19.1156110 48.7808610 48.7809170 od 01.09.2019
36 309 Banská Bystrica   Tajovského pod nemocnicou Tajovského pod nemocnicou BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1163920  48.7422750 od 01.09.2019
37 350 Banská Bystrica   Roosevelt.nem. Rooseveltova nemocnica BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1189080 19.1190200 48.7444880 48.7443600 od 01.09.2019
38 351 Banská Bystrica   Úrad PV SR Úrad priemyselného vlastníctva BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1253240 19.1247430 48.7322460 48.7315640 od 01.09.2019
39 352 Banská Bystrica   Úsvit Úsvit BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1289520 19.1299900 48.7280390 48.7282330 od 01.09.2019
40 4779 Zvolen Kráľová Tále Kráľová Tále ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1765600 19.1765600 48.5182100 48.5182100 od 01.09.2019
41 4845 Zvolen   Bučina aut.nást. Bučina autobusové nástupište ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1567300 19.1567300 48.5672900 48.5672900 od 01.09.2019
42 4847 Zvolen   Tepláreň Tepláreň ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1629700 19.1629700 48.5671500 48.5671500 od 01.09.2019
43 4849 Zvolen   STRABAG STRABAG ZV   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
44 4850 Zvolen   ul.Jesenského ul.Jesenského ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Jesenského ul. 19.1361800 19.1371800 48.5750900 48.5747700 od 01.09.2019
45 4851 Zvolen   Kovohron   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
46 4852 Zvolen Kráľová   Kráľová ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1805500 19.1805500 48.4907400 48.4907400 od 01.09.2019
47 4853 Zvolen Kráľová Jančiar Kráľová Jančiar ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1816900  48.4933000 od 01.09.2019
48 4854 Zvolen Kráľová Krsty Kráľová Krsty ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1868800  48.5018600 od 01.09.2019
49 4855 Zvolen Kráľová konečná Kráľová konečná ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1805500  48.4907400 od 01.09.2019
50 4856 Zvolen Môťová Shell Môťová Shell ZV   Zrušená PAL,MHD    19.1441100 19.1424600 48.5673600 48.5673400 01.09.2019
51 4857 Zvolen Lukové     ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1937200  48.6027900 od 01.09.2019
52 4858 Zvolen   SAD Bariny SAD Bariny ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,SAD-Bariny 19.1125000 19.1118800 48.5702100 48.5702300 od 01.09.2019
53 4859 Zvolen   ŽSR   ZV   Zrušená PAL    19.1237400 19.1237400 48.5740900 48.5740900 01.09.2019
54 4860 Zvolen Môťová Pomiaslo   ZV   Zrušená PAL    19.1498800 19.1498800 48.5410100 48.5410100 01.09.2019
55 4861 Zvolen Môťová hájovňa Môťová hájovňa ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1437400 19.1437400 48.5622700 48.5622700 od 01.09.2019
56 4862 Zvolen Môťová rázc. Môťová rázcestie ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1487200 19.1487200 48.5673800 48.5673800 od 01.09.2019
57 4866 Zvolen   Agrozet Agrozet ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1716600 19.1697400 48.5765700 48.5767900 od 01.09.2019
58 4867 Zvolen   Zvol.hydina   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
59 4871 Zvolen   Polymat Polymat ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1658400 19.1658400 48.5751200 48.5751200 od 01.09.2019
60 4872 Zvolen   WUSAM WUSAM ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1372800 19.1372800 48.5785700 48.5785700 od 01.09.2019
61 4873 Zvolen   Západ Tepličky Západ Tepličky ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1085300 19.1058100 48.5830600 48.5832000 od 01.09.2019
62 4874 Zvolen   Zlatý Potok rázc. Zlatý Potok rázcestie ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1534200 19.1515000 48.5772800 48.5773500 od 01.09.2019
63 4879 Zvolen   náklad.st.   ZV   Zrušená PAL    19.1442800 19.1433400 48.5733300 48.5733500 01.09.2019
64 4880 Zvolen   Západ obchvat Západ obchvat ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1024400 19.1024400 48.5799500 48.5799500 od 01.09.2019
65 4882 Zvolen   SPP SPP ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1564200 19.1564200 48.5761800 48.5761800 od 01.09.2019
66 4909 Zvolen   Poľana Poľana ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1290800 19.1278000 48.5740800 48.5739700 od 01.09.2019
67 4911 Zvolen   Hypernova   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
68 4913 Zvolen   Nám.SNP Námestie SNP ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1248700 19.1254900 48.5766200 48.5769200 od 01.09.2019
69 4917 Zvolen   Centrum   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
70 4918 Zvolen   Zdroj   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
71 4919 Zvolen   Západ Reštaurácia   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
72 4920 Zvolen   Sekier rázc. Sekier rázcestie ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1560500 19.1560500 48.5629800 48.5629800 od 01.09.2019
73 4921 Zvolen   Sekier LOM Sekier LOM ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1529700 19.1529700 48.5599900 48.5599900 od 01.09.2019
74 4922 Zvolen   Sekier Dom dôchodcov Sekier Dom dôchodcov ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1602000 19.1602000 48.5609800 48.5609800 od 01.09.2019
75 5552 Žiar nad Hronom   I.ZŠ I.Základná škola ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,,I.ZŠ        od 01.09.2019
76 5574 Žiar nad Hronom Šášovské Podhradie píla Šášovské Podhradie píla ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,Šášovské Podhradie,píla        od 01.09.2019
77 5582 Žiar nad Hronom Šášovské Podhradie Kutinky Šášovské Podhradie Kutinky ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,Šášovské Podhradie,Kutinky        od 01.09.2019
78 15448 Zvolen   Hrad Hrad ZV   Premenovaná MHD    19.1112000 19.1112000 48.5657400 48.5657400 od 01.09.2019
79 15449 Zvolen   Balkán Balkán ZV   Premenovaná MHD    19.1144400 19.1144440 48.5669300 48.5669300 od 01.09.2019
80 15450 Zvolen   Autobusová/Žel.stanica Autobusová/Železničná stanica ZV   Premenovaná MHD    19.1213300 19.1198300 48.5709600 48.5705500 od 01.09.2019
81 15451 Zvolen   ul.Štefánika ŽSR ul.Štefánika ŽSR ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,ŽSR 19.1237400 19.1237400 48.5740900 48.5740900 od 01.09.2019
82 15452 Zvolen   Námestie SNP   ZV   Zrušená PAL    19.1248700 19.1254900 48.5766200 48.5769200 01.09.2019
83 15453 Zvolen   Poľana   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
84 15454 Zvolen   Jesenského ul.   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
85 15455 Zvolen   nákl.stanica Nákladná stanica ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Nákladná stanica 19.1442800 19.1433400 48.5733300 48.5733500 od 01.09.2019
86 15456 Zvolen   Zdroj   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
87 15457 Zvolen   Zlatý Potok rázc.   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
88 15458 Zvolen   SPP   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
89 15459 Zvolen   Polymat   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
90 15460 Zvolen   Agrozet   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
91 15461 Zvolen   PUR - STAV KB PUR - STAV KB ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Zvolenská hydina 19.1760700 19.1760700 48.5767100 48.5767100 od 01.09.2019
92 15467 Zvolen Lukové     ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
93 15468 Zvolen   Západ Tulská Západ Tulská ZV   Premenovaná MHD  Zvolen,,Západ Tepličky 19.1085300 19.1058100 48.5830600 48.5832000 od 01.09.2019
94 15469 Zvolen   Západ obchvat   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
95 15470 Zvolen   Západ Reštaurácia   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
96 15471 Zvolen   Gymnázium Gymnázium ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1130600 19.1149100 48.5749600 48.5757000 od 01.09.2019
97 15472 Zvolen   ul.Ľ.Štúra mesto ul.Ľudovíta Štúra mesto ZV   Premenovaná DAL,PAL,MHD  Zvolen,,ul.Štúrova        od 01.09.2019
98 15474 Zvolen   Bakova Jama Bakova Jama ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1611600 19.1611600 48.5906200 48.5906200 od 01.09.2019
99 15475 Zvolen   Borová nem.   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
100 15476 Zvolen   Podborová sídlisko Podborová sídlisko ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1345100 19.1345100 48.5932600 48.5932600 od 01.09.2019
101 15477 Zvolen   Podborová čakáreň Podborová čakáreň ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1328900 19.1328900 48.5894300 48.5894300 od 01.09.2019
102 15478 Zvolen   Podborová žel.prechod Podborová železničný prechod ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1310100 19.1310100 48.5872400 48.5872400 od 01.09.2019
103 15479 Zvolen   ul.Dukelských hrdinov ul.Dukelských hrdinov ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Dukelské nám. 19.1293400 19.1293400 48.5836200 48.5836200 od 01.09.2019
104 15480 Zvolen   Margočinka Margočinka ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1283200 19.1283200 48.5809500 48.5809500 od 01.09.2019
105 15481 Zvolen   Zlatý Potok rázc.A.Hlinku   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
106 15482 Zvolen   Zlatý Potok blok 25   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
107 15483 Zvolen   Zlatý Potok blok 41   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
108 15484 Zvolen   Zlatý Potok blok 40   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
109 15486 Zvolen   Pod Dráhy Pod Dráhy ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,STRABAG        od 01.09.2019
110 15487 Zvolen Môťová čerpacia stanica Môťová čerpacia stanica ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,Môťová,Shell 19.1444400 19.1424600 48.5673600 48.5673400 od 01.09.2019
111 15488 Zvolen   Môťová rázc.   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
112 15489 Zvolen   Bučina rázc. Bučina rázcestie ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1542700 19.1542700 48.5655000 48.5655000 od 01.09.2019
113 15490 Zvolen   Sekier rázc.   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
114 15491 Zvolen   Sekier LOM   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
115 15492 Zvolen   Sekier ZŠ Sekier Základná škola ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1553100 19.1553100 48.5583300 48.5583300 od 01.09.2019
116 15493 Zvolen   Sekier sídlisko Sekier sídlisko ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1597200 19.1597200 48.5592300 48.5592300 od 01.09.2019
117 15494 Zvolen   Sekier Dom dôchodcov   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
118 15497 Zvolen   SAD Bariny   ZV   Zrušená PAL    19.1121200 19.1121200 48.5702200 48.5702200 01.09.2019
119 15499 Zvolen   Bučina aut.nást.   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
120 15505 Zvolen   ul.Kozáčeka Centrum ul.Kozáčeka Centrum ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Ulica Kozáčeka-Centrum        od 01.09.2019
121 15506 Zvolen   Sliačan Sliačan ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1234500 19.1234500 48.5837300 48.5837300 od 01.09.2019
122 15507 Zvolen   Západ blok 21   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
123 15509 Zvolen   Kovohron   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
124 15516 Zvolen   Hypernova   ZV   Premenovaná PAL    19.1256400 19.1245800 48.5850300 48.5888800 od 01.09.2019
125 15526 Zvolen   Zlatý Potok VI.ZŠ Zlatý Potok VI.Základná škola ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1515800 19.1515800 48.5800200 48.5800200 od 01.09.2019
126 15527 Zvolen   Zlatý Potok rázc.Kalinka   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
127 15530 Zvolen   Stavoprojekt Stavoprojekt ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1295600 19.1295600 48.5801800 48.5801800 od 01.09.2019
128 15531 Zvolen   Poliklinika Poliklinika ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1346200 19.1346200 48.5800200 48.5800200 od 01.09.2019
129 15532 Zvolen   WUSAM   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
130 15533 Zvolen   Cintoríny Cintoríny ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1404200 19.1404200 48.5785900 48.5785900 od 01.09.2019
131 15534 Zvolen   Okresný úrad   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
132 15535 Zvolen   Lipovec Potraviny Lipovec Potraviny ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1459100 19.1459100 48.5613400 48.5613400 od 01.09.2019
133 15536 Zvolen   Lipovec Lipovec ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1482700 19.1482700 48.5582700 48.5582700 od 01.09.2019
134 15537 Zvolen   Sekier TESCO Sekier TESCO ZV   Zrušená PAL,MHD           01.09.2019
135 15538 Zvolen   Sekier Dolina Sekier Dolina ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1532000 19.1532000 48.5533200 48.5533200 od 01.09.2019
136 15539 Zvolen   Sekier Mojžišovci Sekier Mojžišovci ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1703700 19.1703700 48.5394000 48.5394000 od 01.09.2019
137 15540 Zvolen   Sekier Tanečkovci Sekier Tanečkovci ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1766200 19.1766200 48.5360800 48.5360800 od 01.09.2019
138 15541 Zvolen   Sekier Kajanka Sekier Kajanka ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1918400 19.1918400 48.5203200 48.5203200 od 01.09.2019
139 15542 Zvolen   Sekier Dúbravka Sekier Dúbravka ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1936100 19.1936100 48.5193400 48.5193400 od 01.09.2019
140 15543 Zvolen   Sekier obchod Sekier obchod ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.2068900 19.2068900 48.5084900 48.5084900 od 01.09.2019
141 15544 Zvolen   Sekier Balážovci Sekier Balážovci ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.2077000 19.2077000 48.5054500 48.5054500 od 01.09.2019
142 15545 Zvolen   Sekier hájovňa Sekier hájovňa ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.2114700 19.2114700 48.5021000 48.5021000 od 01.09.2019
143 15546 Zvolen   Zimný štadión Zimný štadión ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Rates Zimný štadión        od 01.09.2019
144 15547 Zvolen   Mäsopriemysel   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
145 15548 Zvolen   Môťová hájovňa   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
146 15549 Zvolen   Môťová Pomiaslo   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
147 15550 Zvolen   Kráľová Tále   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
148 15551 Zvolen   Kráľová   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
149 15552 Zvolen   Kráľová Krsty   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
150 15553 Zvolen   Kráľová Jančiar   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
151 15554 Zvolen   Kráľová konečná   ZV   Zrušená PAL           01.09.2019
152 21314 Banská Bystrica   TESCO Hypermarket TESCO Hypermarket BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1375200 19.1375200 48.7133000 48.7133000 od 01.09.2019
153 21346 Banská Bystrica   Okresný úrad Okresný úrad BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1361140 19.1364630 48.7270200 48.7271230 od 01.09.2019
154 21362 Žiar nad Hronom   IV.ZŠ IV.Základná škola ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,,IV.ZŠ        od 01.09.2019
155 21403 Banská Bystrica   Wolkerova ul. Wolkerova BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1264973 19.1264973 48.7295151 48.7295151 od 01.09.2019
156 21404 Banská Bystrica   park.Mičinská Parkovisko Mičinská BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1590560 19.1591240 48.7326110 48.7325900 od 01.09.2019
157 21405 Banská Bystrica   Sládkovičova   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
158 21406 Banská Bystrica   ZVT   BB   Zrušená PAL    19.1303000 19.1304200 48.7090200 48.7096600 01.09.2019
159 21407 Banská Bystrica   Vysielač   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
160 21408 Banská Bystrica   Kyjevské nám. Kyjevské námestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1206474 19.1208229 48.7268982 48.7269135 od 01.09.2019
161 21409 Banská Bystrica   nový Prior   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
162 21410 Banská Bystrica   VÚB   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
163 21412 Banská Bystrica Sásová     BB   Zrušená PAL    19.1489906 19.1489906 48.7561188 48.7561188 01.09.2019
164 21634 Zvolen   Sekier Vidhold Sekier Vidhold ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1968500 19.1968500 48.5165500 48.5165500 od 01.09.2019
165 21635 Zvolen   ul.Moyzesova ul.Moyzesova ZV   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
166 21674 Žiar nad Hronom Šášovské Podhradie   Šášovské Podhradie ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,,Šášovské Podhradie obec        od 01.09.2019
167 21699 Žiar nad Hronom Šášovské Podhradie horáreň Šášovské Podhradie horáreň ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,,Šášovské Podhradie horáreň        od 01.09.2019
168 21976 Banská Bystrica   Pieninská Pieninská BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1599000 19.1598400 48.7629100 48.7627330 od 01.09.2019
169 21978 Banská Bystrica   Ďumbierska Ďumbierska BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1590280 19.1590650 48.7524720 48.7526890 od 01.09.2019
170 21979 Banská Bystrica   Námestie slobody Námestie slobody BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Námestie Slobody 19.1560000 19.1561110 48.7369720 48.7372500 od 01.09.2019
171 21990 Žiar nad Hronom   Slovalco a.s. Slovalco a.s. ZH   Premenovaná PAL,MHD  Žiar n.Hronom,,Slovalco a.s.        od 01.09.2019
172 22074 Banská Bystrica   garáž garáž BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
173 22075 Banská Bystrica   Baumax   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
174 22076 Banská Bystrica   Bellušova Bellušova BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Belušova        od 01.09.2019
175 22077 Banská Bystrica   Cementárenská cesta Cementárenská cesta BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1896100 19.1896100 48.7423670 48.7423670 od 01.09.2019
176 22078 Banská Bystrica   Cesta k nemocnici Cesta k nemocnici BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1590600 19.1590820 48.7421800 48.7416840 od 01.09.2019
177 22079 Banská Bystrica   Povstalecká cesta Povstalecká cesta BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Cesta povstalcov        od 01.09.2019
178 22080 Banská Bystrica   Ďumbierska ŠZŠ Ďumbierska ŠZŠ BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Ďumbierska MŠ        od 01.09.2019
179 22081 Banská Bystrica   Ďumbierska ZŠ Ďumbierska ZŠ BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
180 22082 Banská Bystrica   Hviezdoslavova Hviezdoslavova BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1531219 19.1531219 48.7276421 48.7276421 od 01.09.2019
181 22083 Banská Bystrica   Hviezdoslavova Alpinka Hviezdoslavova Alpinka BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
182 22084 Banská Bystrica Iliaš pri moste Iliaš pri moste BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1407337 19.1407337 48.7031937 48.7031937 od 01.09.2019
183 22085 Banská Bystrica Iliaš I. Iliaš I. BB   Premenovaná MHD    19.1429157 19.1429157 48.7031631 48.7031631 od 01.09.2019
184 22086 Banská Bystrica Iliaš II. Iliaš II. BB   Premenovaná MHD    19.1429577 19.1429577 48.6996765 48.6996765 od 01.09.2019
185 22087 Banská Bystrica   Internátna Astra Internátna Astra BB   Premenovaná MHD    19.1198063 19.1202412 48.7294502 48.7287827 od 01.09.2019
186 22088 Banská Bystrica   Internátna Internátna BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
187 22089 Banská Bystrica Jakub ihrisko Jakub ihrisko BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1399720 19.1400280 48.7623060 48.7622780 od 01.09.2019
188 22090 Banská Bystrica Jakub rázc. Jakub rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1351940 19.1351670 48.7692500 48.7693060 od 01.09.2019
189 22091 Banská Bystrica   Jesenský vŕšok Jesenský vŕšok BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1463330 19.1463610 48.7415830 48.7415560 od 01.09.2019
190 22092 Banská Bystrica   Karpatská Karpatská BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1631940 19.1624500 48.7586110 48.7582100 od 01.09.2019
191 22093 Banská Bystrica   Kollárova rázc. Kollárova rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1513890 19.1513880 48.7408060 48.7407230 od 01.09.2019
192 22094 Banská Bystrica   Komenského PF UMB Komenského PF UMB BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1459170 19.1448060 48.7435280 48.7455560 od 01.09.2019
193 22095 Banská Bystrica   Komenského Komenského BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1452220 19.1454170 48.7476670 48.7479170 od 01.09.2019
194 22096 Banská Bystrica Kostiviarska rázc. Kostiviarska rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
195 22097 Banská Bystrica Kostiviarska žel.st. Kostiviarska železničná stanica BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
196 22098 Banská Bystrica Kremnička   Kremnička BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1311700 19.1305700 48.7014100 48.7014900 od 01.09.2019
197 22099 Banská Bystrica Kremnička Krematórium Krematórium BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,Kremnička,krematórium        od 01.09.2019
198 22100 Banská Bystrica   Vozovňa Vozovňa BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,Kremnička,vozovňa        od 01.09.2019
199 22101 Banská Bystrica Jakub Nový Svet II. Jakub Nový Svet II. BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
200 22102 Banská Bystrica   Zvolenská cesta TESCO Zvolenská cesta TESCO BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Kúpeľná TESCO        od 01.09.2019
201 22103 Banská Bystrica   rázc.Kynceľová rázcestie Kynceľová BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1850834 19.1849442 48.7452469 48.7448921 od 01.09.2019
202 22104 Banská Bystrica   Lazovná Lazovná BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1397800 19.1397700 48.7427500 48.7423100 od 01.09.2019
203 22105 Banská Bystrica Majer   Majer BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1784534 19.1784534 48.7358704 48.7358704 od 01.09.2019
204 22106 Banská Bystrica Majer otoč. Majer otočka BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1786537 19.1786537 48.7373236 48.7373236 od 01.09.2019
205 22107 Banská Bystrica   Mládežnícka otočka Mládežnícka otočka BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1202680 19.1200410 48.7234950 48.7233540 od 01.09.2019
206 22108 Banská Bystrica   Mlynská Mlynská BB   Premenovaná MHD    19.0950966 19.0950966 48.7421837 48.7421837 od 01.09.2019
207 22109 Banská Bystrica   Mlynská otočka Mlynská otočka BB   Premenovaná MHD    19.0897541 19.0897541 48.7428017 48.7428017 od 01.09.2019
208 22110 Banská Bystrica   Nad Moskovskou Nad Moskovskou BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,Moskovská 19.1136208 19.1100000 48.7248306 48.7248306 od 01.09.2019
209 22111 Banská Bystrica   Moskovská Moskovská BB   Premenovaná MHD    19.1181240 19.1181240 48.7243920 48.7243920 od 01.09.2019
210 22112 Banská Bystrica   Moskovská rázc. Moskovská rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1190929 19.1196842 48.7239151 48.7244987 od 01.09.2019
211 22113 Banská Bystrica   Skuteckého rázc. Skuteckého rázcestie BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,Rudlovská cesta STV        od 01.09.2019
212 22114 Banská Bystrica   Národná Národná BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Národný Dom 19.1463737 19.1463737 48.7323303 48.7323303 od 01.09.2019
213 22115 Banská Bystrica   NAY ELEKTRODOM NAY ELEKTRODOM BB   Premenovaná MHD           od 01.09.2019
214 22116 Banská Bystrica   Nové Kalište Nové Kalište BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Nové Kalištie 19.1219200 19.1226800 48.7287800 48.7292200 od 01.09.2019
215 22117 Banská Bystrica   Mičinská Kazačok Mičinská Kazačok BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,park.Mičinská Kazačok        od 01.09.2019
216 22118 Banská Bystrica   Okružná Okružná BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1248700 19.1251220 48.7275700 48.7275390 od 01.09.2019
217 22119 Banská Bystrica   Majerská cesta Majerská cesta BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,Majer,Paneláreň 19.1782720 19.1782720 48.7331580 48.7331580 od 01.09.2019
218 22120 Banská Bystrica   Partizánska cesta SVP Partizánska cesta SVP BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Partizánska cesta Byt.podnik        od 01.09.2019
219 22121 Banská Bystrica   Partizánska cesta rázc. Partizánska cesta rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Partizánska cesta Cementáreň        od 01.09.2019
220 22122 Banská Bystrica   Partizánska cesta Mýto Partizánska cesta Mýto BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1637970 19.1629800 48.7402840 48.7401700 od 01.09.2019
221 22123 Banská Bystrica   Partizánska cesta tlačiareň Partizánska cesta tlačiareň BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1697674 19.1697407 48.7403564 48.7404785 od 01.09.2019
222 22124 Banská Bystrica   Partizánska cesta Partizánska cesta BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1603451 19.1594048 48.7395210 48.7393837 od 01.09.2019
223 22125 Banská Bystrica   Pod Rybou Pod Rybou BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1625830 19.1625830 48.7303890 48.7303890 od 01.09.2019
224 22126 Banská Bystrica Podlavice     BB   Zrušená PAL    19.1020947 19.1020947 48.7428017 48.7428017 01.09.2019
225 22127 Banská Bystrica Podlavice Gaštanová Podlavice Gaštanová BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
226 22128 Banská Bystrica   Podlavická cesta Podlavická cesta BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1093100 19.1090010 48.7441560 48.7439770 od 01.09.2019
227 22129 Banská Bystrica   Poľná rázc. Poľná rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Poľná I.        od 01.09.2019
228 22130 Banská Bystrica   Poľná Poľná BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
229 22131 Banská Bystrica   Poľná Kosec   BB   Premenovaná PAL    19.1181812 19.1181812 48.7187653 48.7187653 od 01.09.2019
230 22132 Banská Bystrica Podlavice Priehrada Podlavice Priehrada BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
231 22133 Banská Bystrica Rakytovce   Rakytovce BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1270905 19.1270905 48.6740227 48.6740227 od 01.09.2019
232 22135 Banská Bystrica Rakytovce ihrisko Rakytovce ihrisko BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
233 22137 Banská Bystrica   rázcestie Rudlová rázcestie Rudlová BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Rudlovská cesta TASR        od 01.09.2019
234 22138 Banská Bystrica   Rudohorská stred Rudohorská stred BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
235 22139 Banská Bystrica Sásová ihrisko Sásová ihrisko BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
236 22140 Banská Bystrica   Sásovská cesta Sásovská cesta BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1554337 19.1554337 48.7595139 48.7595139 od 01.09.2019
237 22141 Banská Bystrica Senica Jednota Senica Jednota BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
238 22142 Banská Bystrica Senica otočka Senica otočka BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
239 22143 Banská Bystrica   Severná Severná BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1411900 19.1410800 48.7439800 48.7439900 od 01.09.2019
240 22144 Banská Bystrica Kostiviarska Jelšová Kostiviarska Jelšová BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Kostiviarska Jelšová        od 01.09.2019
241 22145 Banská Bystrica Skubín Jednota Skubín Jednota BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
242 22146 Banská Bystrica Skubín otočka Skubín otočka BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
243 22147 Banská Bystrica   Skuteckého Skuteckého BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1511440 19.1511940 48.7388110 48.7388060 od 01.09.2019
244 22148 Banská Bystrica   Pivovar Pivovar BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Sládkovičova pivovar        od 01.09.2019
245 22149 Banská Bystrica   ZVT ZVT BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Sládkovičova ZVT        od 01.09.2019
246 22150 Banská Bystrica   EUROPA SC EUROPA SC BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Sládkovičova Pošta        od 01.09.2019
247 22151 Banská Bystrica   Podháj SZU Podháj SZU BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Sládkovičova TESCO        od 01.09.2019
248 22153 Banská Bystrica   Srnková Srnková BB   Premenovaná MHD    19.1715410 19.1715560 48.7307240 48.7307220 od 01.09.2019
249 22154 Banská Bystrica   Starohorská otočka Starohorská otočka BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
250 22155 Banská Bystrica   Starohorská rázc. Starohorská rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1705210 19.1711100 48.7568510 48.7557110 od 01.09.2019
251 22157 Banská Bystrica   Stupy Jednota   BB   Premenovaná PAL    19.1152191 19.1152191 48.7170334 48.7170334 od 01.09.2019
252 22158 Banská Bystrica   Stupy otočka   BB   Premenovaná PAL    19.1106758 19.1106758 48.7154007 48.7154007 od 01.09.2019
253 22159 Banská Bystrica Šalková otočka Šalková otočka BB   Premenovaná PAL,MHD    19.2090206 19.2090206 48.7381897 48.7381897 od 01.09.2019
254 22160 Banská Bystrica Šalková I. Šalková I. BB   Premenovaná PAL,MHD    19.2136497 19.2136497 48.7383728 48.7383728 od 01.09.2019
255 22161 Banská Bystrica   Štefánikovo nábrežie Štefánikovo nábrežie BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1508650 19.1515220 48.7335330 48.7336460 od 01.09.2019
256 22162 Banská Bystrica   Tajovského park Tajovského park BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1387900 19.1400090 48.7379760 48.7374460 od 01.09.2019
257 22163 Banská Bystrica   Tajovského UMB Tajovského UMB BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1217610 19.1223090 48.7413100 48.7411230 od 01.09.2019
258 22164 Banská Bystrica   Tatranská Tatranská BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1694527 19.1694527 48.7622643 48.7622643 od 01.09.2019
259 22165 Banská Bystrica   THK Trieda Hradca Králové BB   Premenovaná MHD    19.1235450 19.1237070 48.7352100 48.7350270 od 01.09.2019
260 22166 Banská Bystrica   THK otoč. Trieda Hradca Králové otočka BB   Premenovaná MHD           od 01.09.2019
261 22167 Banská Bystrica   THK rázc. Trieda Hradca Králové rázcestie BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,THK PNS        od 01.09.2019
262 22168 Banská Bystrica   Plážové kúpalisko Plážové kúpalisko BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,THK tenis squash centrum        od 01.09.2019
263 22169 Banská Bystrica   Tulská Tulská BB   Premenovaná MHD           od 01.09.2019
264 22170 Banská Bystrica   Tulská stred Tulská stred BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,Tulská Boneta        od 01.09.2019
265 22171 Banská Bystrica   Tulská záhradky Tulská záhradky BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,Tulská u Kucbela        od 01.09.2019
266 22172 Banská Bystrica   Nad Tulskou Nad Tulskou BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,Tulská IV. 19.1149330 19.1149330 48.7270432 48.7270432 od 01.09.2019
267 22173 Banská Bystrica   29.augusta 29.augusta BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Ul.29.augusta        od 01.09.2019
268 22174 Banská Bystrica Uľanka otoč. Uľanka otočka BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
269 22175 Banská Bystrica Uľanka hlavná cesta Uľanka hlavná cesta BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
270 22176 Banská Bystrica   Na Karlove Na Karlove BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Ulica Na Karlove 19.1447780 19.1448610 48.7517220 48.7517500 od 01.09.2019
271 22177 Banská Bystrica   Viestova Viestova BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1567078 19.1567078 48.7283211 48.7283211 od 01.09.2019
272 22178 Banská Bystrica   Zvolenská cesta juh Zvolenská cesta juh BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Doprastav        od 01.09.2019
273 22179 Banská Bystrica   žel.st. Železničná stanica BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1633890 19.1639440 48.7357780 48.7355560 od 01.09.2019
274 22190 Banská Bystrica   Medený Hámor lanovka Medený Hámor lanovka BB   Premenovaná PAL,MHD    19.0000000 19.1390057 48.7520676 48.7519150 od 01.09.2019
275 22199 Banská Bystrica   Magurská Magurská BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1631031 19.1633739 48.7641106 48.7639542 od 01.09.2019
276 22200 Banská Bystrica   Mládežnícka Mládežnícka BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1237698 19.1215954 48.7228699 48.7254715 od 01.09.2019
277 22201 Banská Bystrica   Rudlovská cesta   BB   Zrušená PAL    19.1519720 19.1520830 48.7416670 48.7420560 01.09.2019
278 22202 Banská Bystrica   RSC Regionálna správa ciest BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,OSC        od 01.09.2019
279 22222 Banská Bystrica Sásová kostol   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
280 22223 Banská Bystrica Kremnička TWD Kremnička TWD BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
281 22224 Banská Bystrica   Javornícka   BB   Premenovaná PAL           od 01.09.2019
282 22225 Banská Bystrica   Javornícka otoč.   BB   Zrušená PAL           01.09.2019
283 22226 Zvolen   Continental Continental ZV   Premenovaná PAL,MHD    19.1010800 19.1010800 48.5845400 48.5845400 od 01.09.2019
284 22296 Banská Bystrica   Cementárenská cesta rázc. Cementárenská cesta rázcestie BB   Premenovaná PAL,MHD  Banská Bystrica,,Cementárenská rázc.        od 01.09.2019
285 22424 Banská Bystrica   Stará Sásová   BB   Zrušená MHD    19.1574590 19.1574590 48.7558400 48.7558400 01.09.2019
286 22429 Banská Bystrica   Námestie Štefana Moysesa Námestie Štefana Moysesa BB   Premenovaná MHD  Banská Bystrica,,Nám.Š.Moysesa pošta 19.1471100 19.1472206 48.7369804 48.7364998 od 01.09.2019
287 22435 Banská Bystrica   Pršianska terasa   BB   Zrušená MHD    19.1192000 19.1192000 48.7116100 48.7116100 01.09.2019
288 22441 Banská Bystrica   Rudlová Kpt.Jaroša Rudlová kapitána Jaroša BB   Premenovaná MHD    19.1628700 19.1628700 48.7513690 48.7513690 od 01.09.2019
289 22443 Banská Bystrica   Krematórium   BB   Zrušená MHD           01.09.2019
290 22444 Banská Bystrica   Švermova ESC Švermova EUROPA SC BB   Premenovaná PAL,MHD    19.1349600 19.1349600 48.7285200 48.7285200 od 01.09.2019
291 22550 Banská Bystrica   Pršianska cesta I. Pršianska cesta I. BB   Premenovaná MHD    19.1311660 19.1311660 48.7178560 48.7178560 od 01.09.2019
292 22684 Zvolen   mliekareň mliekareň ZV   Premenovaná PAL,MHD  Zvolen,,Senoble        od 01.09.2019
293 22685 Zvolen   Metro   ZV   Zrušená PAL,MHD           01.09.2019
294 22703 Banská Bystrica   Rudlovská cesta Rudlovská cesta BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
295 22721 Banská Bystrica   Pršianska terasa Mosadzná Pršianska terasa Mosadzná BB   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
296 22728 Zvolen   TESCO   ZV   Zrušená PAL,MHD           01.09.2019
297 22892 Zvolen   Západ ul.Ľ.Štúra Západ ul.Ľudovíta Štúra ZV   Premenovaná PAL,MHD           od 01.09.2019
298 23897 Zvolen   park Lanice park Lanice ZV   Nová PAL,MHD           od 01.09.2019
299 23898 Zvolen   Mikona Mikona ZV   Nová PAL,MHD           od 01.09.2019

Copyright 2019 (c)ISCP Zvolen All Rights Reserved.