Portál autobusových zastávok - aktualizácia
  
 
Súbor zastávok - pre softvér:
TransOffice (WinADO) firmy  
EDISON    firmy M-Line, a.s. České Budějovice
firmy UnisComputers BrnoBrno

 
Dopravcovia používajúci softvér firmy  (Emtest Žilina) si môžu
priebežne aktualizovať súbor globálnych zastávok formou aktualizačných súborov.
 
 Akuálny súbor zmien v globálnych zastávkach   zo dňa 23.10.2019 si môžete stiahnúť :  
 
 
Aktualizačný súbor z minulých aktualizácií sa dá stiahnúť
 v príslušnom riadku tabuľky na stránke v menu  
(Údaje z poslednej aktualizácie sú uvedené vždy v prvom riadku tabuľky.)

 
   Spôsob aktualizácie globálnych zastávok je uvedený
v užívateľskej príručke programu TransOffice firmy (WinADO firmy Emtest Žilina).
Príklad aktualizácie súboru "interných zastávok"  programu TransOffice (WinADO)    TU!  

Copyright 1998-2019©. ISCP Zvolen All Rights Reserved.